ARTFIN s.r.o.

Společnost ARTFIN s.r.o., je investičním zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Na základě registrace investičního zprostředkovatele může Společnost poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství týkající se investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování.

Cílem internetových stránek je poskytnout jejich uživateli aktuální informace z finančních trhů v podobě ekonomického zpravodajství, doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji a dalších odborných informací, které byly vytvořeny Společností nebo vytvořeny renomovanými tuzemskými a zahraničními institucemi, jakož i podstatné informace o Společnosti a jí poskytovaných investičních službách ve smyslu platných právních předpisů.

Pro více informací nás kontaktujte na výše uvedených spojeních.